Vol 118 No 6 (2024)

					Náhled Vol 118 No 6 (2024)

Perfluoralkylové látky

Nukleosidová chemie v ÚOCHB

Sledování krystalizačního procesu

Chemické výpočty na středních školách

 

 

 

Ročník 118

CHLSAC 118 (6) 301-356 (2024)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.06.2024

Celé číslo